Sprawdź oferty pracy!

Ceramika Gres Kopaniny

Ceramika Gres jest zakładem znajdującym się w Kopaninach pod Końskimi w woj. Świętokrzyskim. Jego historia sięga 1999 roku, jednak za sprawą przejęcia od 2021 roku stała się częścią polskiej firmy, Grupy CERRAD. W związku ze stałym rozwojem, poszukujemy więc osób na produkcję. Nasi pracownicy dojeżdżają do nas z Kopanin, Końskich, Opoczna, Paradyża, Przysuchy i okolic. Korzystamy z nowoczesnych urządzeń oraz innowacyjnych technologii przygotowując wszystkich do rozpoczęcia pracy.

Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowiska
Zapoznaj się i aplikuj.
Praca w biurze
Praca w naszych fabrykach
Staże, praktyki
Specjalista ds. Logistyki
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • koordynowanie zamówień wyrobów do klienta, terminowa wysyłka dostaw,
 • przygotowywanie dokumentów wysyłkowych oraz ich rozliczanie,
 • wprowadzanie faktur do systemu,
 • sporządzanie raportów, zestawień transportowych, analiza kosztów transportu,
 • współpraca z działem sprzedaży i magazynem w zakresie prawidłowego organizowania wysyłek,
 • reagowanie na bieżące potrzeby.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, wiedza z zakresu transportu i logistyki, planowanie tras,
 • mile widziana znajomość obsługi platform logistycznych, systemu Comarch lub podobnego,
 • znajomość pakietu MS Office
 • dobra znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • wsparcie na każdym etapie wdrożenia,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie.

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży z j. rosyjskim
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • realizacja zamówień naszych klientów,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z Klientami firmy,
 • współpraca z przedstawicielami pracującymi w danym regionie,
 • ścisła współpraca z innymi działami w firmie.

Nasze wymagania

 • komunikatywna znajomość j. rosyjskiego
 • gotowość do pracy w Starachowicach (warunek konieczny),
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu Microsoft Office),
 • bardzo wysokie umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność pracy w zespole.

To oferujemy

 • wiedzę i doświadczenie,
 • wsparcie na każdym etapie wdrożenia,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie.

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 


Specjalista ds. Social Media
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • współtworzenie strategii obecności firmy w Social mediach i jej realizacja we wszystkich kanałach marki,
 • rozwój kanałów Social media w Polsce i za granicą – budowanie zasięgu i zaangażowania publiki,
 • przygotowanie contentu publikacji na profile: Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, LinkedIn,
 • prowadzenie efektywnych kampanii reklamowych,
 • tworzenie harmonogramów i raportów z realizacji zadań, bieżąca analiza efektywności prowadzonych działań, weryfikacja i ewentualne modyfikacje przyjętej strategii,
 • monitorowanie i moderowanie aktywności użytkowników mediów społecznościowych
 • analiza zachowań konsumentów, optymalizowanie ścieżek efektywnego dotarcia z kreatywnym contentem
 • współpraca z influencerami
 • monitorowanie aktualnych trendów i narzędzi wykorzystywanych w mediach społecznościowych
 • mile widziane: samodzielne przygotowanie grafik, przy wykorzystaniu narzędzi graficznych oraz materiałów filmowych wraz z samodzielnym montażem na potrzeby mediów społecznościowych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe (mile widziane kierunkowe),
 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku poparte sukcesami,
 • bardzo dobra znajomość social mediów, w tym trendów oraz skutecznych procesów budowy zasięgów i zaangażowania (znajomość Meta Ads i narzędzi do monitoringu działań w tym obszarze,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
 • zaangażowanie, kreatywność i analityczne myślenie,
 • odpowiedzialność i rzetelność.

To oferujemy

 • wsparcie na każdym etapie wdrożenia,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie.

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 


Pracownik magazynowy
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • kompletowanie i wydawanie zleceń zgodnie z zamówieniem,
 • dbałość o jakość i ilość wydawanego towaru,
 • etykietowanie, konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowywanie towaru,
 • zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji magazynowej,
 • utrzymanie ładu i porządku w magazynie zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami BHP.

Nasze wymagania

 • wykształcenie zawodowe, średnie,
 • uprawnienia UDT do kierowania wózkami jezdniowymi,
 • dyspozycyjność do pracy w sys. 2-zmianowym od poniedziałku do piątku,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

To oferujemy

 • stabilną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


Laborant – Kontroler produkcji
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • kontrola i nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu technologicznego,
 • kontrola surowców używanych w procesie produkcji płytek oraz gotowego wyrobu,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą i procesem,
 • badanie właściwości technicznych surowców oraz gotowych wyrobów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe ceramiczne lub chemiczne będzie dodatkowym atutem,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym (czterobrygadowym).

To oferujemy

 • zwiększony dodatek do pracy w porze nocnej,
 • opiekę medyczną grupowe ubezpieczenie na życie,

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.


Operator ładowarki
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • załadunek hopperów, oraz wagozasilaczy
 • sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania
 • obsługa ładowarki zgodnie z instrukcjami i normami BHP

Nasze wymagania

 • uprawnienia do obsługi ładowarki jednonaczyniowej – warunek konieczny
 • wykształcenie min. średnie
 • gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym (czterobrygadowym)
 • dobra organizacja pracy

To oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • zwiększony dodatek do pracy w porze nocnej,
 • prywatna opieka medyczna,
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


Mechanik maszyn
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • montaż, uruchamianie oraz przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń, kontrolowanie i regulacja maszyn po naprawach, utrzymanie nadzorowanych maszyn w pełnej sprawności,
 • diagnozowanie uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania danego sprzętu,
 • czynny udział w procesie produkcyjnym, dokonywanie napraw i ustawień w przypadku zmian wytwarzanego produktu.

Nasze wymagania

 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (4-brygadowym),
 • wykształcenie średnie zawodowe/techniczne,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • doświadczenie w naprawie maszyn,
 • teoretyczna i praktyczna wiedza z budowy i eksploatacji maszyn.

To oferujemy

 • ​możliwość rozwoju zawodowego
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie. 

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


Operator urządzeń ceramicznych
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • obsługa urządzeń ceramicznych
 • nadzorowanie pracy maszyn, kontrola procesu
 • sortowanie płytek zgodnie z przyjętymi normami

Nasze wymagania

 • wykształcenie min. zawodowe
 • obsługa komputera
 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym (czterobrygadowym)

To oferujemy

 • możliwość rozwoju zawodowego
 • prywatną opiekę medyczną
 • grupowe ubezpieczenie na życie

Klauzula informacyjna

 Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 • Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 • W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: iod(at)cerrad.com
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie, c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy iod(at)cerrad.com
 • Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty. 


Magazynier – operator wózka widłowego
Miejsce pracy: Cerrad Starachowice
Region: świętokrzyskie

Twój zakres obowiązków

 • przyjęcie surowców oraz pozostałych materiałów opakowaniowych do magazynów oraz weryfikacja jakościowa i ilościowa przyjmowanych dostaw zgodnie ze standardami,
 • zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia przyjętych materiałów w magazynach, zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą
 • dbałość o jakość i ilość wydawanego towaru,
 • etykietowanie, konfekcjonowanie, pakowanie, przepakowywanie towaru,
 • zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji magazynowej
 • utrzymanie ładu i porządku w magazynach zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami BHP.

Nasze wymagania

 • wykształcenie zawodowe, średni,
 • uprawnienia UDT do kierowania wózkami jezdniowymi,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

To oferujemy

 • pracy w sys. 1-zmianowym od poniedziałku do piątku,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie.

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach/aplikacji złożonych w związku z ubieganiem się przez mnie o zatrudnienie w Cerrad Sp. z o.o., (zakład w Starachowicach, zakład w Końskich, Kopaninach) dla potrzeb aktualnej oraz przyszłych rekrutacji. Potwierdzam również, że jest mi wiadomo, że niniejszą zgodę mogę cofnąć w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem.”

 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy w sprawie ochrony danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „CERRAD” sp. z o.o. ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice.
 2. W przypadku konieczności kontaktu w sprawie danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) związanym z przeprowadzeniem aktualnej jak i przyszłych rekrutacji, lub
  b) na podstawie Pani/Pana zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na tej podstawie,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Spółek poprzez m.in. odnotowanie Pani/Pana danych w sytuacji wejścia na teren Spółek, jak również zarejestrowanie Pani/Pana wizerunku przez stosowany w Spółkach monitoring terenu, obiektów oraz osób, – art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dziennik Urzędowy UE L 119/1)
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, w przypadku jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające w procesie rekrutacji (np. wsparcie w zakresie IT), przy czy podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami i na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia dotyczące Pana/Pani danych osobowych, w tym o wycofaniu zgody należy kierować na adres mailowy [email protected]
 7. Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Spółki niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 


Przepraszamy obecnie nie mamy żadnych ofert pracy na to stanowisko
Co oferujemy
 • Pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm w Europie
 • Prywatną opiekę medyczna dla pracowników i ich rodzin
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów
 • Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich rodzin
 • Kursy językowe
 • Pakiety sportowe dla pracowników i rodzin
 • Zniżki na produkty Grupy CERRAD
Etapy rekrutacji
1. Aplikuj
Złóż swoje CV na wybraną ofertę pracy. Jeśli nie znalazłeś ogłoszenia rekrutacyjnego prześlij nam swoje CV. Pamiętaj, że udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych wymaga wyrażenia odpowiedniej zgody.
2. Analiza CV
Analiza CV odbywa się zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Wybrane osoby zapraszamy na rozmowę.
Zaproszenie otrzymasz: telefonicznie, mailowo lub sms-em.
3. Rozmowa
Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się z bezpośrednim przełożonym i pracownikiem działu HR. Wszystkim kandydatom udzielamy informacji zwrotnej.
4. Oferta
Kandydatowi składamy ofertę pracy z warunkami zatrudnienia. Po przyjęciu oferty wprowadzamy Cię do naszego zespołu.
Jesteśmy dumni!
Nasze nagrody
Jesteśmy odpowiedzialni
Przewagę konkurencyjną budujemy na innowacjach, oferując wyjątkowe produkty najwyższej jakości ale również na relacjach, odpowiedzialnym traktowaniu otoczenia i zaangażowaniu w życie społeczne. Grupa CERRAD to biznes odpowiedzialny społecznie.
Wspieramy
Potrzebujących
Potrzebujących
Najmłodszych
Najmłodszych
Sport
Sport
Edukację
Edukację
Ekologię
Ekologię
Skontaktuj się z nami:

Chciałbyś do nas dołączyć choć nie znalazłeś oferty dla siebie? Masz pytania związane ze szczegółami rekrutacji? Skontaktuj się z Nami!

Dział HR

CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B,
27-200 Starachowic

Telefon kontaktowy

41 275 54 33

  Aplikuj przez:

  Aktualności