Dotacje UE 2019

Opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji wielkoformatowych, w tym głęboko strukturalnych płyt ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu.

 

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Nazwa Beneficjenta: Cerrad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji wielkoformatowych, w tym głęboko strukturalnych płyt ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu.”

 

Cele projektu: „Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji wielkoformatowych, w tym głęboko strukturalnych płyt ceramicznych w technologii gresu z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu. Opracowane zostaną nowe, przełomowe rozwiązania procesowe umożliwiające zawrócenie całości odpadu miękkiego powstającego na etapie formowania produktu a następnie wykorzystanie tego odpadu do wytworzenia pełnowartościowych, zachowujących wysokie parametry fizyczne, chemiczne i wytrzymałościowe wielkoformatowych płytek ceramicznych, w tym płytek z niespotykaną na rynku dla tej grupy surowca głębokością struktury (nawet do 3 mm). Wysiłek badawczy poświęcony zostanie także stworzeniu nowej wiedzy z zakresu technologii produkcji, która zostanie zweryfikowana poprzez przeprowadzenie produkcji testowej na pilotażowej linii technologicznej.”

 

Planowane efekty: „Planowany rezultat zostanie uzyskany na drodze przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych podzielonych na trzy etapy. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z jednostką naukową – Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kluczowy podwykonawca wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności). Część prac badawczych zostanie zlecona podmiotom zewnętrznym. Rezultaty tych prac zostaną wdrożone bezpośrednio w działalności wnioskodawcy. Produkty będą charakteryzować się unikalnymi efektami zdobniczymi oraz wysoką odpornością i wytrzymałością. Będą przeznaczone do wykładania posadzek i ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych. Opracowane w ramach badań nowe produkty będą w następnych etapach produkowane z wykorzystaniem innowacyjnej w skali świata prośrodowiskowej, technologii produkcji płyt ceramicznych, w tym głęboko strukturalnych z wykorzystaniem pionierskiej metody zawracania wszystkich braków miękkich powstałych na etapie formowania produktu. Nowe produkty stanowić będą nowość na rynku. Będzie to pierwsze wdrożenie produktów wytwarzanych w tej technologii a projekt umożliwi przełamanie barier technologicznych i zdobycie nowej wiedzy. Przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia badań, prób technologicznych na poszczególnych etapach procesu produkcji płytek, w tym: badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w celu weryfikacji założeń laboratoryjnych poprzez próby technologiczne, opracowanie prototypów nowych płytek i próby technologiczne na linii pilotażowej. Produkty te będą stanowić odpowiedź na potrzeby i preferencje klientów. Pozwolą również na uzyskanie przewagi technologiczno-produktowej oraz na podniesienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa Cerrad sp. z o.o.”

 

Całkowita wartość projektu: 122 985 898,41 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 49 363 317,43 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs 2/1.1.1/2019), organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.