Obowiązek Informacyjny strony cerrad.com

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cerrad Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach (27-200) przy ul. Radomskiej 49 B. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z Administratorem, wykorzystując adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”.

Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez wypełnienie i wysłanie formularza kontaktu, a także zamiar zawarcia umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, f Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być również udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw , proszę skontaktować się z Administratorem, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.