Ochrana osobních údajů

„OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU WWW.CERRAD.PL”

Majitelem webové stránky a správcem osobních údajů na ní shromažďovaných je společnost CERRAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, se sídlem v Starachowicach, ul. Radomska 49B 27-200 Starachowice.

1.Soubory cookie.

Tato webová stránka využívá tzv. cookies, tj. počítačových dat, zejména textových souborů uložených serverem na počítači, mohou být využívány webovou stránkou během. Jsou používány k zajištění provozu některých prvků stránek, zejména: formuláře, příjezdové mapy , vyhledávače a pro statistické účely.

Výchozí nastavení webových prohlížečů dovoluje ukládat soubory cookie v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé si mohou – dle vlastního uvážení – provést změny v nastavení týkajících se souborů cookie.

2.Osobní údaje

Osobní údaje předávané jednotlivými uživateli jsou soustřeďována s jejich souhlasem a zpracovávané v souladu s předpisy kterými se řídí předpisy na zpracování osobních údajů, v tom zejména v souladu se zákonem ze dne 29. Srpna 1997 roku o ochraně osobních údajů.
Shromážděné osobní údaje uživatelů jsou předmětem dostatečné ochrany v souladu s výše uvedenými předpisy. Plný přístup do databáze je povolen pouze zaměstnancům úřadu v souladu s zásadami ochrany osobních údajů Úřadu elektronických komunikacích.

Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s účelem, pro který byly předány, a přímého marketingu svých vlastních výrobků nebo služeb.
Každý, kdo předal svá data prostřednictvím těchto stránek je oprávněn kontrolovat jejich obsah a požádat o opravu nebo odstranění. Realizací těchto práv dochází při kontaktu se zástupcem správce – prostřednictvím podstránky „Kontakt“